Herman Zumpolle

Re-acteur

Ik vertel altijd in trainingen: ’Ik ben het levend oefenmateriaal, ik ben er voor u deelnemers. Ik ben facilitair. U kunt gebruik maken van mij als gesprekspartner met bepaald gedrag.’ Het oefenen van dat gesprek levert op:
Hoe pakt u dit gesprek aan? en daar krijgt u feedback op.
Wat is het resultaat? Als u dit resultaat niet voldoende vindt of u wilt een ander resultaat krijgt u praktische tips om dit resultaat te verbeteren.

Er is geen goed of fout, er is alleen uw aanpak waar ik op reageer en waarop uw collega’s, de trainer of ik feedback kunnen geven; hoe effectief u bent geweest. Het is aan u deelnemer om de tips en tops mee te nemen om uw communicatievaardigheden te verbeteren en uw ‘communicatie-rugzakje’ mee te vullen. Vaak zijn die opmerkingen van persoonlijke aard, en functie of bedrijfsbelang overschrijdend daarom zorg ik voor een veilige en persoonlijke omgeving.

Over Trainingsacteren.

Ter Leeringh Ende Vermaeck

 • Meedenken

  Graag denkt Trainingsact mee over de mogelijkheden en de wensen van de klant om maatwerk te leveren..
 • Ontwikkeling

  Trainingsact kan door jarenlange ervaring meedenken over het ontwikkelen van een trainingsvraag en zal vooral de focus leggen op het praktische deel van de training. De theorie zal samen met de klant bepaald worden en dan wordt er bekeken hoe we dat praktisch kunnen omzetten in een oefening eventueel met inzet van trainingsacteurs.
 • Praktische werkvormen

  De praktische werkvormen voor de oefening zijn legio. Je hebt de klassieke simulatie waarin deelnemers oefenen met de theorie met de door de trainingsacteur gespeelde klant, collega, sollicitant e.d. Maar voor onderhandelen en persoonlijke effectiviteit kan een game ingezet worden waarin samenwerken ook aan de orde komt. Hierin moeten deelnemers in een dagdeel een bepaalde doelstelling bereiken.
 • Trainingsacteren, een andere energie

  Het werken als trainingsacteur vraagt een andere energie en focus dan in het theater: ik hoef niet te stralen als acteur maar een deelnemer in een training kan mij ‘gebruiken’ als levend oefenmateriaal. Ik ben daarin facilitair, een onderdeel van en zorg zo dat de deelnemer gaat stralen over vernieuwde inzichten.