Herman Zumpolle

Het ontwikkelen van een trainingsvraag

Meedenken

Trainingsact kan door jarenlange ervaring meedenken over het ontwikkelen van een trainingsvraag en zal vooral de focus leggen op het praktische deel van de training. De theorie zal samen met de klant bepaald worden en dan wordt er bekeken hoe we dat praktisch kunnen omzetten in een oefening eventueel met inzet van trainingsacteurs. Je kan hierbij denken aan trainingen omtrent klantmanagement, persoonlijke effectiviteit, invloed zonder macht, leidinggeven, onderhandelen, slecht nieuws brengen of communicatie-vaardigheidstoetsen.

Praktische werkvormen

De praktische werkvormen voor de oefening zijn legio. Je hebt de klassieke simulatie waarin deelnemers oefenen met de theorie met de door de trainingsacteur gespeelde klant, collega, sollicitant e.d. Maar voor onderhandelen en persoonlijke effectiviteit kan een game ingezet worden waarin samenwerken ook aan de orde komt. Hierin moeten deelnemers in een dagdeel een bepaalde doelstelling bereiken.

Het regiemodel

Wanneer de training een meer interne of afdelings focus heeft kan bijvoorbeeld het regiemodel goed worden ingezet. Hierin regisseren de deelnemers eigenlijk zichzelf tot gewenst gedrag bijvoorbeeld: hoe gaan wij om met veiligheid, integriteit of agressie als afdeling of bedrijf.

Graag denkt Trainingsact mee over de mogelijkheden en de wensen van de klant om maatwerk te leveren.