Meer weten? Neem dan rechtstreeks contact met ons op

Ik ben levend oefenmateriaal

Sinds 1995

Trainingsact bestaat sinds 1995 en werkt samen met diverse opdrachtgevers waaronder Bureau Zuidema, Gemeente Houten en Achmea academie.

Ervaren en gekwalificeerde trainingsacteurs

Bij ons aangesloten zijn 10 zeer ervaren en gekwalificeerde trainingsacteurs die zich ontwikkeld hebben in organisaties zoals: Banken, Retail, Sales, de Bouw, diverse Gemeenten, Belastingdienst (FIOD, Douane), Advocatuur, de Rechterlijke macht, Justitie (Politie, Recherche), de Zorg en het Onderwijs.

Levend oefenmateriaal

Onze acteurs worden ingezet als 'levend oefenmateriaal' en zijn dienstbaar aan de training. De werkvormen die wij hiervoor gebruiken kunnen verschillen per opdracht. Voorbeelden zijn: het bekende rollenspel, gesprekken vis à vis, via de telefoon, in een regiemodel, games of assessment.

Ontwikkelen van casuïstiek

Op aanvraag ontwikkelen wij ook casuïstiek voor de doelgroep. De acteurs worden hier op in-getraind en creëren met de trainer een klimaat waarin geleerd kan worden op een laagdrempelige, herkenbare en transparante manier. Humor en interactie met de deelnemers zijn hierbij van groot belang.

Samenwerken

Met bijvoorbeeld Bureau Zuidema hebben wij in 2005/2006 een groot traject gedaan bij SoZaWe Rotterdam waarin de cursisten handhavingsgesprekken konden oefenen. Dat ging om grenzen stellen, nee zeggen en assertiviteit. We hebben hierbij gebruik gemaakt van het regiemodel.

Meedenken

Wij stellen het altijd erg op prijs om met de opdrachtgever, tijdens de ontwikkeling van de training, mee te denken over het optimaal inzetten van onze acteurs om zo het leereffect en het resultaat van de training te garanderen.