Trainingsact


Sinds 1995 zet Traningsact, trainingsacteurs in als "levend oefenmateriaal" in trainingen voor communicatie. Dit is efficient, goedkoop en heeft een snel lerend effect; voor het beantwoorden van de trainingsvraag.
Trainingsact bestaat sinds 1995 en werkt samen met diverse opdrachtgevers waaronder Bureau Zuidema, Gemeente Houten en Achmea academie. Trainingsact is een netwerk organisatie die: theoretische trainingen ondersteund in praktische werkvormen.

Vanuit de gedachte: communiceren kan je leren.
Wanneer word ik ingezet als trainingsacteur in trainingen?
Overal waar sprake is van communicatie.
Ik vertel altijd in mijn trainingen: "Ik ben het levend oefenmateriaal, ik ben er voor u deelnemers, ik ben facilitair". U kunt gebruik maken van mij als gesprekspartner met bepaald gedrag.
Het oefenen van dat gesprek levert op
  1. 1: Hoe pakt u dit gesprek aan? en daar krijgt u feedback op;
  2. 2: Wat is het resultaat? Als u dit resultaat niet voldoende vindt of u wilt een ander resultaat krijgt u praktische tips om dit resultaat te verbeteren.


Er is geen goed of fout, er is alleen uw aanpak waar ik op reageer en waarop uw collega’s, de trainer of ik feedback kunnen geven; hoe effectief u bent geweest. Het is aan u deelnemer om de tips en tops mee te nemen om uw communicatievaardigheden te verbeteren en uw ‘communicatie-rugzakje’ mee te vullen. Vaak zijn die opmerkingen van persoonlijke aard, en functie of bedrijfsbelang overschrijdend daarom zorg ik voor een veilige en persoonlijke omgeving.

Dit is in het kort mijn werk en toegevoegde waarde in trainingen.
Deze trainingen zijn van allerlei aard en positie. Van Facilitair personeel tot directie van Commodore tot soldaat, van aanzeg-gesprekken tot werving en selectie, commercieel of collegiaal, met of zonder macht. Het ligt aan de theorie of de leervraag wat voor gesprekken dat zullen zijn.
Waarom is het beter om mij in te zetten dan op uw eigen collega’s te oefenen? Ik geef een frisse niet gekleurde reactie op uw aanpak. Gezien mijn ervaring en achtergrond ben ik in staat u een spiegel voor te houden, dan wel u ’tegen te spelen’, wanneer u wilt oefenen in het omgaan met bepaald (lastig) gedrag.
Het snel lerende effect met collega deelnemers is, dat u niet alleen dat gesprek met mij voert maar dat anderen zitten te kijken en te luisteren en zich vaak herkennen in het gesprek en u daarom handige tips kunnen geven over een aanpak. Vaak zijn dat bekende tips voor u en soms ook nieuw wat u weer motiveert. Ze kunnen de tips wellicht zelf even laten zien door weer met mij te oefenen. En zo is de dynamiek tot stand gekomen:
Leren door te doen ‘Learning by doing’.

Ik werk samen met een kleine groep ervaren professionals trainers en re-acteurs, aan ondersteuning van hoogwaardige trainingen. Hierbij ontwikkel ik nieuwe werkvormen die de training verduidelijken en vertalen naar de praktijk.
Ik werk hiermee voor zowel profit als non-profit organisatie's. Waaronder; overheid, semi-overheid, onderwijs, zorg, financiële en commerciële sectoren.
Mijn competenties hierin zijn klantgericht, flexibiliteit, transparantie, effectiviteit, analyse en laagdrempelig.

Ervaren en gekwalificeerde trainingsacteurs

Bij ons aangesloten zijn 10 zeer ervaren en gekwalificeerde trainingsacteurs die zich ontwikkeld hebben in organisaties zoals: Banken, Retail, Sales, de Bouw, diverse Gemeenten, Belastingdienst (FIOD, Douane), Advocatuur, de Rechterlijke macht, Justitie (Politie, Recherche), de Zorg en het Onderwijs.

Onze acteurs worden ingezet als 'levend oefenmateriaal' en zijn dienstbaar aan de training. De werkvormen die wij hiervoor gebruiken kunnen verschillen per opdracht. Voorbeelden zijn: het bekende rollenspel, gesprekken vis à vis, via de telefoon, in een regiemodel, games of assessment.

Op aanvraag ontwikkelen wij ook casuïstiek voor de doelgroep. De acteurs worden hier op in-getraind en creëren met de trainer een klimaat waarin geleerd kan worden op een laagdrempelige, herkenbare en transparante manier. Humor en interactie met de deelnemers zijn hierbij van groot belang.

Samenwerken

Met bijvoorbeeld Bureau Zuidema hebben wij in 2005/2006 een groot traject gedaan bij SoZaWe Rotterdam waarin de cursisten handhavingsgesprekken konden oefenen. Dat ging om grenzen stellen, nee zeggen en assertiviteit. We hebben hierbij gebruik gemaakt van het regiemodel.

Wij stellen het altijd erg op prijs om met de opdrachtgever, tijdens de ontwikkeling van de training, mee te denken over het optimaal inzetten van onze acteurs om zo het leereffect en het resultaat van de training te garanderen.